Månadens bild i mars – fågelholk

Nu kommer snart årstiden då fåglarna vill bygga bo och häcka!

Växtkraft i Nedregården börjar försäljningen av fågelholkar i mars, som personalen skickligt har snickrat samman. Kom och köp en fågelholk på Växtkraft i Nedregården för 100 kronor/styck och hjälp fåglarna!
De mest pålitliga fåglarna att bosätta sig i din fågelholk är talgoxen eller blåmesen. Det finns även andra fåglar som gärna bosätter sig i en fågelholk. Nedan ser du bilder på fåglarna, så att du enkelt känner igen dem. Dessa fåglar förekommer också i Nedregården.


Talgoxe – Parus m. májor
Foto: Slawek Staszczuk

Blåmes - Parus c. caerúleus

Pilfink – Passer m. montánus
Foto: Bengt Nyman from Vaxholm, Sweden, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons

Svartvit flugsnappare – Ficedula h. hypoléuca
Foto: Hans Ollonen, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Rödstjärt – Phoenicúrus p. phoenicurus
Foto: Francesco Veronesi from Italy, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons

Nötväcka – Sitta europaéa
Foto: Arnstein Rønningn, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Stare – Sturnus v. vulgáris
 
Fågellivet förr och nu

Svensk fågelräkning av någorlunda vetenskapligt slag, gällande hela fågelspektrat, kan dateras till början av 1970-talet. Tidigare rapporter är mer sporadiska och opålitliga. Förändring mot monopolt jord- och skogsbruk har varit ogynnsamt för fågellivet.

Färre äldre och döda träd har gjort det svårt för hålhäckare. Det ”rena” och ensidiga jordbruket visar samma effekt.
Svart-vit flugsnappare har nästan halverats på ett par decennier, kanske beroende på klimatförändringar. Insektsförekomsten når sin peak innan fågeln nått vårt land. Insektsfaunan har för övrigt minskat dramatiskt och påverkar negativt den biologiska mångfalden.

Stannfåglar som talgoxe, blåmes och pilfink har klarat sig fint.
Hålbyggare som nötväcka, trädkrypare och entita visar vikande tendenser. Fröätande fåglar såsom gulsparv och gråsparv minskar. Hackspettar, förutom den större,  minskar.


Källor och referenser

  • Gert Andersson, Naturskyddsföreningen i Varberg.
  • pexels.com